Боди спрей Бумпер структура 400мл. - ЧЕРЕН

17.90 лв.
Специални окончателни покрития. Опасно! САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА. Проодуктът съдържка: ацетон, п-бутил ацетат. Изключително запалим аерозол. Съд под налягане може да експлодира при нагряване. Презивиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да предизвика сънливост или световъртеж. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Производител: Дистрибутор HB BODY S.A. ГЪРЦИЯ ИВ БОДИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Характеристики
Категория Спрейове
Марка HB Body
Мерна единица бр.
Арт. № 4579-03
Провери наличност

Подобни предложения


Количката е празна